لذت مادر شدن

مدت ها بود که می خواستم در مورد تجربه حس مادر شدن برای اولین بار بنویسم.اما حس و حال نوشتن را نداشتم و خیلی وقت بود که از نوشتن فاصله گرفته بودم ،دیگر اینکه نمی دانستم دقیقا این حس چگونه است و دلایل دیگر.از چند سال پیش به مادر شدن و تجربه این حس فکر…

Read more