نگرانی و اضطراب دوره ای که به صورت چرخه ای سر وکله اش پیدا می شود

در این پست قرار نیست مطلب تخصصی یا مخصوصی بنویسم.فقط می خواهم از تجربه ام در مورد نگرانی و اضطراب دوره ای بگویم که تقریبا به طور میانگین ماهانه یا نزدیک 2 ماه یکبار من را غافلگیر می کنه.می خواهم با نوشتن حتی خیلی مختصر در این مورد به خودم حس آرامش روحی و تخلیه…

Read more