آلکاتراز جهان مدرن

ما ساکنین زندان های خانگی هستیم.در جزیره هایی محصور و شخصی گرفتار شده ایم.هر کدام از ما در یک آلکاتراز زندگی می کنیم.فقط وضعیت اندکی بهتر از آن است.می توانی فقط برای کار ضروری مرخصی بگیری و حداکثر چند ساعت بیرون باشی.زندانی که مزیت دیگری هم دارد:استفاده از اینترنت و فضای مجازی و تلویزیون! از…

Read more


چالش دهه چهارم زندگی و ورود به تونل سی سالگی به بعد

دهه چهارم زندگی و سی ساله شدن حس عجیبی است.وقتی وارد سی می شوی هم حس خوبی داری و هم کمی غمگینی.این حس را تا وقتی که در سالهای آخر دهه بیست زندگی ات قرار نگیری خیلی متوجه نمی شوی.به عنوان نویسنده این متن،از اواخر 28 سالگی چنین حسی را تجربه می کردم.اما با ورود…

Read more


جوری زندگی کن که انگار بار دومی است که زندگی می کنی و انگار بار اول اشتباه زندگی کرده ای…

همیشه با خودم فکر می کنم که آیا اگر به گذشته بر می گشتم زندگی خیلی بهتری داشتم؟خب اکثر انسان ها دوست دارند که به گذشته خود برگردند و دوباره از نو شروع کنند.فقط افرادی که خاطرات و تجربیات خیلی بدی دارند شاید حتی اگر بتوانند برگردند به عقب هم چندان مایل نباشند.این در خود…

Read more