پستی کوتاه در باب 11 جمله قصاری که همگی از آن خودم هستند

– زیاد که مهربان باشی،کمتر با تو مهربان می مانند.

– 24  ساعت تمام  در اختیار داریم اگر خواب را از آن فاکتور بگیریم.

– ما فقط در عصر کمبود زمان زیست نمی کنیم،بلکه با کمبود انرژی و انگیزه و هزینه هم دست وپنجه نرم می کنیم.

– لگد بزن به بخت خودت،چون هر بدبیاری ای یک فرصتی است برای رشد و شکوفایی خلاقیت.

– به دیگران خیلی کمک نکن،چون فکر می کنند همیشه می خواهی قهرمان بازی دربیاری.

– هر وقت که می خواهم در امر نوشتن اهمال کنم،فقط کتاب می خوانم.

– همیشه برای شروع دیر است،چون زندگی طبق برنامه شخصی ما پیش نمی رود.

-بزرگتر که می شویم قدرت حافظه مان کاهش نمی یابد ،این بی انصافی است،چون فقط حجم زیادی از دغدغه ها هستند که ظرفیت مغزمان را پر کرده اند.

-موفقیت را از احمدی نژاد و ترامپ بیاموز؛ آنها هر کاری که دوست داشته باشند انجام می دهند.

– چقدر افرادی را سراغ دارید که با وجود زندگی ای غرق در رفاه کامل به پیشرفت و موفقیت های چشمگیری رسیده باشند؟

-ما محکوم هستیم به زندگی کردن.