چرا می نویسم؟می نویسم چون….

اگر مدت نسبتا طولانی در نوشتن ام وقفه بیفتد،بر می گردم به چرایی نوشتن.اینکه برای چه می نویسم و انگیزه من از نوشتن چیست؟از زمانی که این سایت را ساختم 3 سال می گذرد.نیمه سال 98 در اینجا شروع به پست گذاشتن کردم و در سال 99 بیشتر نوشتم و اوجش تا مرداد ماه 1400…

Read more