“فهرستی از ای کاش ها”

-ای کاش نمی دانستم بزرگ شدن چیست و چقدر سخت است. -ای کاش می دانستم که در درس خواندن و تحصیلات تکمیلی هیچ خیری نیست. -ای کاش همت خیلی بیشتری داشتم برای وبلاگ نویسی و روزانه پست جدید می گذاشتم. -ای کاش زیبایی واقعی انسان ها را می توانستیم با چشم سوم(برزخی)ببینیم. -ای کاش هیچ…

Read more