ماجرای رنج ها و تلاش های یک نویسنده؛ معرفی خیلی کوتاه از فیلم “مارتین ایدن”

          همان طور که می دانید مارتین ایدن یک رمان معروف از جک لندن است که موجب استقبال نویسندگان تازه کار زیادی شده است، چرا که به آنان راه مقاومت و تلاش زیاد در راه نویسنده شدن، و نویسنده موفق شدن، را می‌آموزد.بهار پارسال این فیلم را دیدم.در دوره نویسندگی خلاق…

Read more